زمانی بود که تلویزیون نقطه کانونی اتاق نشیمن بود و مبلمان در اطراف آن چیده می شد! بسیاری از طرفداران تلویزیون هنوز هم دوست دارند همین کار را انجام بدهند اما گرایش مدرن این است که تلویزیون را از اتاق نشیمن دور یا آن را به طور کامل مخفی کنند.

دکوراسیون تی وی روم

در حالی که برخی افراد آن را به اتاق خواب و اتاق خانوادگی برده اند، برخی دیگر اتاق های رسانه ای زیبا و سالن های خانگی را انتخاب کرده اند . پس چه زمانی اتاق تلویزیون شروع به غیر ضروری شدن کرد؟

بخشی از این مساله با به وجود آمدن اتاق های اختصاصی تلویزیون و اینکه چگونه مراکز رسانه ” به طور کامل با بارهای الکترونیکی تکمیل و جایگزین تلویزیون تنها با کابل شوند و سپس کاهش هزینه ها وجود دارد، که ایده یک تئاتر داخلی اختصاصی را برای همه به ارمغان آورده است اما به نظر می رسد که تی وی روم بازگشته است.

750 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید